K.H.Borovského, 434 01 Most
IČO/DIČ 28698193 / CZ28698193
tel.: 476 108 945 | 476 108 920
mobil: 777 014 090 | email: messgeo@volny.cz
  • Geodetické a kartografické práce
 • Geodetický průzkum, zhotovování mapových podkladů pro projektovou
  přípravu
 • Ostatní služby související se stavebním projektováním a architekturou
 • Činnosti ve stavebnictví- předprojektové měření
  - práce v průběhu výstavby
  - práce po dokončení stavby
 • Zaměřování a vytyčování inženýrských sítí
 • Činnosti v oblasti katastrálního práva
  - geometrické plány staveb
  - geometrické plány pro rozdělení pozemků
  - geometrické plány pro věcná břemena

  - vytyčování vlastnických hranic
 • Poradenství pro stavebníky
          Kde nás najdete                                 GDPR